Gay Laos

Gay Laos

Sakta ner tempot och njut av vägen i Laos genom naturen och arvet orörd av den moderna världen

Vad händer idag

Vad händer imorgon

Laos

Om Oss Laos

I Laos, medan homosexualitet inte är kriminaliserat, står HBTQ+-gemenskapen inför utmaningar på grund av det laotiska samhällets traditionella och konservativa karaktär och vissa juridiska begränsningar. Trots dessa samhälleliga normer är Laos i allmänhet välkomnande för besökare, inklusive de från HBTQ+-gemenskapen. Landets inställning till HBTQ+-turister tenderar att vara tolerans, vilket återspeglar den gästfria och vänliga attityden hos laotiska människor.

Nyheter och funktioner